Cymerwch ran yn yr arolwg Sbot-lite ar Amgueddfeydd 2016

Mae Is-Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru, wedi lansio ei harolwg diweddaraf ar amgueddfeydd yng Nghymru.

Mae ‘Spotlite’ ar amgueddfeydd yn arolwg cynhwysfawr o amgueddfeydd yng Nghymru a gynhaliwyd am y tro gyntaf yn 2006, ac eto yn 2011 a 2015. Eleni rydym yn cynnal arolwg ‘Spotlite’ symlach i gasglu data ystadegol allweddol i ddarparu darlun diweddaraf o’r sector amgueddfeydd yng Nghymru.

Bydd y cwestiynau yn cynnwys: nifer yr ymwelwyr ac ymgysylltu; gyllid eich amgueddfa; gwirfoddolwyr a staff a gwaith addysg. Defnyddir y data a gasglwyd trwy’r arolwg i lywio’r strategaeth Amgueddfa Cymru Llywodraeth Cymru nesaf.

Sut i gwblhau’r arolwg

Cwestiynau am yr arolwg

  • Cynhelir yr arolwg gan Rhaglen Datblygu Amgueddfa’r De Orllewin ar ran yr Is-Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru a rhannir y gwybodaeth a ddarperir gyda nhw. Pan gyhoeddir yr adroddiad, fyddem ni ddim yn adnabod amgueddfeydd gan eu gwybodaeth ariannol.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am lenwi’r arolwg y gallwch gysylltu â Karen.Willans@wales.gsi.gov.uk.
  • Nodiadau (PDF, 336KB)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s